Nutid Besöksräknare

Besöksräknaren gör det möjligt att ta fram statistik över antalet besökare i din butik. Statistiken går att nå via kasssystemet i vyn "Dagens försäljning" där det är möjligt att följa dagens statistik med uppdatering 5 minuters intervaller. Det går att få fram detaljerad statistik med antal besökare varje timme.