ÖVRIGA BUTIKER

Support


PC Kassa är ett av de få kassasystem på marknaden som passar alla branscher utan att vara tungrott eller svårarbetat.
Programmet utvecklas konstant tätt tillsammans med kunden, för att fortsätta behålla användarvänligheten och logiken.

Alla funktioner som finns i PC Kassa ligger "vilande" och hämtas upp och kopplas till en snabbknapp på skärmen, mao du styr själv över din arbetsyta och utseende.

Funktioner nämnda under "hitta din bransch" är exempel på funktioner som finns i PC Kassa.
Alla funktioner som finns i PC Kassa får användas av alla oavsett vilken bransch man tillhör.
Saknar ni någon funktion?, Kontakta oss - den finns säkert!
.