NÄRBUTIK / KONDITORI / SPEL & TOBAK

Support


Parkera nota

Paketartiklar.

Enhetsbaserade artiklar (vikt, storlek, mängd etc).

Legitimationsbaserade artiklar.

Anslut digital kassavåg.

20Kod - streckkod som innehåller vikt & pris angivelse.

Magazine streckkod, där priset finns angivet i streckkoden.

Krosslista (under utveckling)

Spel & lotteri hantering.

Andelsspel (under utveckling)

Innehållsdeklarationer - recept.

Lätt att söka fram artiklar, skriva ut prislista eller skicka via e-post.

Leverantörsbeställning.

Sök kunduppgifter via Eniro, skapar en ny kund på 1 sekund!

Kundrabatter.

Stämpelklocka/personalliggare.

Bemanningsplanering, skapa arbetsschema och dela ut pass

Arbetstidsrapporter och underlag för lön

Alternativa streckkoder. Använd flera streckkoder på samma artikel.

Massjustera/prisjustera flera artiklar samtidigt

Koppla bilder till artikel

Rabattgrupper. T.ex: ta 3 betala för 2.

Tillfälliga priser. Urval kan bla göras på veckodag, klockslag, kundkategori, artikelgrupp, artikel.

Behörigheter per användare.

Försäljningsstatistik. Urval kan bla göras på: leverantör, personal, artikel, artikelgrupp, veckodag, klockslag.

Funktioner ovan är ett exempel på funktioner som passar branschen.
Alla funktioner som finns i PC Kassa får användas av alla oavsett vilken bransch man tillhör.
Saknar ni någon funktion?, Kontakta oss - den finns säkert!
.