DIGITAL SKYLTNING

Support


I vår mjukvara finns det stöd för en sekundär skärm / kunddisplay
med upplösningen VGA 640x480.

Här kan kunden följa inslag för inslag och ha total kontroll när
kvittot skapas. Utöver detta finns det möjligheter att lägga dit
bilder, bildspel och filmer.

Två layouter:

Påbörjad försäljning, mindre yta att lägga in information på
Utloggad eller ingen försäljning påbörjad, större yta att lägga in information på

Designa själv:
Skapa "zoner" med dra och släpp metoden, förstora och placera på önskad plats
Koppla bild, bildspel eller film till valfri zon.
Använder Windows Media Player till filmerna på resp zon.

Digital skyltning inte bara via kassaterminalen
Vi har tagit fram ett eget enkelt program (Basic IDP) för att komma igång med digital skyltning på annan
dator/plats än kassaterminalen. T ex i skyltfönstret!

Programmet anpassar sig själv till aktuell skärmstorlek / upplösning.
Du skapar snabbt din egna digitala skyltning på bara ett par minuter!

Ladda hem BasicIDP 1.3
En Zip fil på ca 700kb, som du packar upp och kör EXE filen.
Tänk på att det måste finnas skrivrättigheter i den mappen du valt att placera programmet.
Vill du att programmet skall startas automatiskt när datorn startar upp lägger du en genväg
i autostart med växeln: /starta